Personuppgiftslagen ersätts av nya dataskyddsförordningen (kallad GDPR)

Den 25 maj 2018 trädde nya EU-regler om skydd vid behandling av personuppgifter i kraft (den allmänna dataskyddsförordningen 2017/679).

GDPR innehåller bland annat regler med grundläggande principer för behandling av personuppgifter och anger förutsättningar för att

Behandlingar av dessa ska vara lagliga. Förordningen ger den registrerade rätt till information om behandlingen och tillgång till personuppgifter,

Rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter samt möjligheter att i vissa fall begränsa behandling av personuppgifter.

 

Otimator AB behandlar personuppgifter för att kunna skicka ut nyheter och information om nya bemanningsuppdrag för läkare och sjuksköterskor.

Vi använder även personuppgifterna vid presentation av presumtiva hyrläkare och -sjuksköterskor för läkare och kommuner. Otimator lämnar inte vidare några

personuppgifter till andra företag eller myndigheter.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av Otimator AB och att få ett utdrag om vilka uppgifter om dig som vi behandlar. Du har även rätt

att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade i vissa fall. Du kan nå oss på 031 – 27 52 55, och vi kommer att besvara dina frågor så snart som  möjligt.

Vill du läsa mer om den nya förordningen, så gör du det på www.datainspektionen.se